Lệnh tổng động viên ban ra do NVN Army đẩy mạnh đánh phá xuống SVN, lệnh tổng động viên là tình nguyện bảo vệ đất nước theo lý tưởng của họ, dù có ép buộc cũng là những thanh niên đến tuổi và không còn đi học. Chính gia đình mình khi có lệnh tổng động viên, cũng không phải chịu sức ép nào từ chính quyền SG. Mà sau 68 , khi Mỹ đã dần rút thì lệnh tổng động viên mới buộc phải ban , thanh niên mới phải xếp bút nghiêng, chứ k phải từ ngay đầu cuộc chiến như "họ" thường nói, còn trước đó là quân chủ lực, do tuyển và tự nguyện.

Vậy tất cả những gì ghi trong hình là xuyên tạc, vớ vẩn còn gì, trong khi rất nhiều sự thật bị gán cho cái tội "xuyên tạc".

Không theo phe nào, nhưng nhìn mấy cái câu chú thích ngứa mắt thật, người có gia đình từng ở SG thời đó mà k theo phe nào, k thiên vị, nhìn là biết ngay.

Đặt hình trong thẻ [hide] để xem cho dễ. Xóa bớt 1 số cm chat chit. Lâu lâu spam tí, chắc không phải phản động chứ